กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
เลนส์กล้อง
แสงอินฟราเรด
สำหรับกล้องวงจรปิด
ระยะ 10 เมตร
ลำแสง 80 องศา
ใช้ไฟ 12 Vdc 2.5 วัตต์
ขาตั้งกล้อง
กล่องหุ้มกล้อง
แสงอินฟราเรด
หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับกล้อง
แสงอินฟราเรด
สำหรับกล้องวงจรปิด
ระยะ 30 เมตร
ลำแสง 60 องศา
ใช้ไฟ 12 Vdc 4.5 วัตต์

กล่องขนาด 225 มม.
หน้าต่าง 85 x 62 มม.
มีปุ่มต่อสาย 2 ปุ่ม
สามารถต่อพัดลมได้
โดมครอบกล้อง (Outdoor)
ขนาด 7.25"
สั่ง Pan/Tilt/Zoom
ควบคุมโฟกัส/ รูรับแสง
รองรับ RS485
เซนเซอร์อุณหภูมิ
พัดลมในตัว
โดมครอบกล้อง (Indoor)
ขนาด 6.5"
สั่ง Pan/Tilt/Zoom
ควบคุมโฟกัส/ รูรับแสง
รองรับ RS485
เซนเซอร์อุณหภูมิ
พัดลมในตัว
โดมครอบกล้อง (Outdoor)
ขนาด 8.75"
สั่ง Pan/Tilt/Zoom
ควบคุมโฟกัส/ รูรับแสง
รองรับ RS485
เซนเซอร์อุณหภูมิ
พัดลมในตัว
กล่องขนาด 400 มม.
หน้าต่าง 85 x 62 มม.
มีปุ่มต่อสาย 2 ปุ่ม
สามารถต่อพัดลมได้
กล่องขนาด 370 มม.
หน้าต่าง 75 x 65 มม.
มีปุ่มต่อสาย 2 ปุ่ม
สามารถต่อพัดลมได้