กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
CM007I
กันขโมยไร้สาย
ต่อเซนเซอร์ได้ถึง 99 ตัว
แยกได้เป็น 6 โซน
โทรออกได้ถึง 6 หมายเลข
มีหน้าปัทม์แสดงการติดตั้ง
CM007K
CM007Z
กันขโมยไร้สาย
ต่อเซนเซอร์ได้ถึง 99 ตัว
แยกได้เป็น 6 โซน
โทรออกได้ถึง 6 หมายเลข
ตั้งค่าผ่านโทรศัพท์
กันขโมยไร้สาย
ต่อเซนเซอร์ได้ถึง 99 ตัว
แยกได้เป็น 6 โซน
โทรออกได้ถึง 6 หมายเลข
มีหน้าปัทม์บ่งบอกสัญลักษณ์
กันขโมยไร้สาย
ต่อเซนเซอร์ไร้สายได้ 8 ตัว
ต่อเซนเซอร์มีสายได้ 16 ตัว
แยกได้เป็น 6 โซน
โทรออกได้ถึง 6 เลขหมาย
CM6000-16F
CMPL-201
CMPL-914C
CMPL-917D
CMPL-021F
CMPL-86F (II)
CMPL-94 (II)
CMPL-931D
CMPL-C05
CMPL-003C
CMPL-003D