กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
เครื่องส่ง-รับสัญญาณกล้อง ( แบบ Passive )
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
2,000 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
2,000 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
Transmitter/Receiver
video/audio
2.4 Ghz
1,200 mWatts
เครื่องส่ง-รับสัญญาณกล้อง ( แบบ Active )