กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
กล้องโดม
1/3" สี CCD Sharp
ความละเอียด 420 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
โดม ขนาด 3.5"

1/3" สี CCD Sony Super HAD
ความละเอียด 480 TVL
เลนส์ตาปลา 2.5 มม.
มินิโดมขนาด 2.5" กันกระแทก
( สำหรับติดในลิฟท์ )
1/3" สี CCD Sharp
ความละเอียด 480 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
โดม ขนาด 3.5"

1/3" สี CCD Sony
ความละเอียด 420 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
อินฟราเรด 24 ดวง
ระยะ 20 เมตร
1/3" สี CCD Sony
ความละเอียด 420 TVL
เลนส์ปรับได้ 3.5-8 มม.
โดมขนาด 4" ปรับได้ 3 มิติ
ตัวถังกันน้ำ IP66 กันกระเทก
กล้องโดมอินฟราเรด
1/3" สี CMOS
ความละเอียด 380 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
เพิ่ม 1 ช่องเสียง
อินฟราเรด 12 ดวง
ระยะ 10 เมตร
1/3" สี Sony Super HAD WDR
ความละเอียด 600 TVL
เลนส์ปรับได้ 3.5-8 มม.
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
โดมขนาด 4" ปรับได้ 3 มิติ
1/3" สี CCD Sony
ความละเอียด 420 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
อินฟราเรด 24 ดวง
ระยะ 20 เมตร
ตัวถังกันน้ำ กันกระแทก
1/3" สี CCD Sony
ความละเอียด 540 TVL
เลนส์ 5-9 มม.
ปรับ zoom/focus ได้จากภายนอก
อินฟราเรด 5 มม. 35 ดวง
ระยะ 30 เมตร ต้านแสงสะท้อน
ตัวถังกันน้ำ กันกระแทก
1/3" สี CCD Sony
ความละเอียด 540 TVL
เลนส์ 6 มม.
ปรับระยะได้ 3 แกนในกล้อง
อินฟราเรด 5 มม. 22 ดวง
ระยะ 20 เมตร
โดมขนาด 4" ปรับได้ 3 มิติ
1/3" สี CMOS Color
ความละเอียด 600 TVL
เลนส์ 3.6 มม.
ออโต้ focus
อินฟราเรด 5 มม. 24 ดวง
ระยะ 20 เมตร