กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
กล้องจีเอสเอ็ม
CameraStandardhv725b
กล้อง GSM
ความละเอียด 640 X 480
สั่งกล้องผ่าน SMS
ส่งรูปกลับผ่าน MMS
เข้าตรงถึงมือถือ/email
เป็นเครื่องดักฟังในตัว
กล้อง GSM 640 X 480
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
สั่งกล้องผ่าน SMS
ส่งรูปกลับผ่าน MMS
เข้าตรงถึงมือถือ/email
เป็นเครื่องดักฟังในตัว
กล้อง GSM 640 X 480
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
สั่งกล้องผ่าน SMS
ส่งรูปกลับผ่าน MMS
เข้าตรงถึงมือถือ/email
เป็นเครื่องดักฟังในตัว