กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
ละเอียด 640X480
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
มีฟังก์ชั่นต่อกันขโมย
หมุนได้ 270'(H)/120'(V)
WIFI 802.11b/g
รองรับ iPhone/Android
ละเอียด 640X480
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
มีช่องเสียบ memory
โชว์หมายเลข IP
หมุนได้ 180'(H)/120'(V)
WIFI 802.11b/g
รองรับ iPhone/Android
กล้องไอพี
ละเอียด 640X480
ตรวจจับความเคลื่อนไหว
มีฟังก์ชั่นต่อกันขโมย
หมุนได้ 270'(H)/120'(V)
WIFI 802.11b/g
รองรับ iPhone/Android
มาพร้อม tf socket(32mb)