กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
สำนักงานใหญ่ั้:
เลขที่ 129/470 อาคารรัชดาออร์คิดทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 081-6578004
email  chivar@live.com
web   www.chivar.com

โชว์รูม/ สำนักงานใหญ่ชั่วคราว:
เลขที่ 7 ชั้น 4 ห้อง 4พี60 อ.ฟอร์จูนทาวน์์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6420640-1
โทรสาร 02-6420641