กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
DVR H.264 4 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง 1 ช่องเสียง
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485
DVR H.264 8 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 200 เฟรม 8 กล้อง, 8 ช่องเสียง
บันทึก 200 เฟรม 8 กล้อง (2 D1+6 CIF)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485 และ Alarms
DVR H.264 16 กล้อง
ใช้เมาส์ในการวบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA (2ลูก) แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 400 เฟรม 16 กล้อง, 4 ช่องเสียง
บันทึก 400 เฟรม 16 กล้อง (all CIF)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485, และ Alarms
DVR H.264 4 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง 1 ช่องเสียง
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS
DVR H.264 4 กล้อง
เสียบลงใน PCI slot ของคอมพิวเตอร์
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง
บันทึก 25 เฟรม 4 กล้อง
ต่อรวมกันได้ 8 การ์ด (32กล้อง)
DVR AVI 1 กล้อง
แสดงภาพ 25 เฟรม
1 กล้อง RCA/S-VDO
1 ช่องเสียง
บันทึก 25 เฟรม
DVR H.264 4 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง 4 ช่องเสียง
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485 และ Alarms
DVR H.264 16 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 400 เฟรม 16 กล้อง 16 ช่องเสียง
บันทึก 400 เฟรม 16 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485 และ Alarms
DVR AVI 4 กล้อง
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง
4 กล้อง RCA
1 ช่องเสียง
บันทึก 25 เฟรม 1 กล้อง
บันทึกเมื่อมีความเคลื่อนไหว
DVR MPEG-4 4 กล้อง
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง
1 ช่องเสียง IN และ 1 ช่องเสียง OUT
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
บันทึกเมื่อมีความเคลื่อนไหว
สามารถทำ Email Alarm
รองรับ Windows Mobile

CVV001
CVV004B
CVV024
CVV5204
CVV7004
DVR H.264 4 กล้อง
เสียบลงใน PCI slot ของคอมพิวเตอร์
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง
ต่อรวมกันได้ 6 การ์ด (24กล้อง)
DVR H.264 4 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 100 เฟรม 4 กล้อง 4 ช่องเสียง
บันทึก 100 เฟรม 4 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485, และ Alarms
DVR H.264 8 กล้อง
ใช้เมาส์ในการควบคุมเมนูกราฟฟิก 
HDD SATA แสดงภาพ Real Time
แสดงภาพ 200 เฟรม 8 กล้อง 8 ช่องเสียง
บันทึก 200 เฟรม 8 กล้อง (all D1)
ดู On-Line ผ่าน LAN/ Internet
รองรับ PDA, Iphone, Symbian phones
รองรับ CMS, RS485, และ Alarms
DVR MPEG-4 1 กล้อง
หน้าจอแสดงผลในตัวขนาด 2.5"
หน่วยความจำ 2 GB พร้อม Micro SD slot
1 Composite VDO/Audio in
1 AV out
1 USB port
CVVD025