กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
แบบบันทึกเวลาเข้า-ออกอย่างเดียว (TIME ATTENDANCE)
(ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก พร้อมควบคุมประตู)
CMIS20
CM1000
CMI660
C808
F708
CM580
FS302
CM5000
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 2,000 นิ้ว
บันทึกได้: ไม่จำกัด
หน้าจอ: -
เชื่อมต่อ: USB
ประเภท: ลายนิ้วมือ/
               การ์ด RFID (opt)
ความจุ: 2,200 นิ้ว
บันทึกได้: 120,000 รายการ
หน้าจอ: 3.0"
เชื่้อมต่อ: serial/LAN/USB
ประเภท: ลายนิ้วมือ/
               การ์ด RFID (opt)
ความจุ: 2,800 นิ้ว
บันทึกได้: 120,000 รายการ
หน้าจอ: 3.5"
เชื่อมต่อ: serial/ LAN/USB
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 3,000 นิ้ว
           (5,000 opt)
บันทึกได้: 100,000 รายการ
หน้าจอ: 3.5" พร้อมกล้อง
เชื่อมต่อ: serial/ LAN/USB
แบบบันทึกเวลาเข้า-ออก (TIME ATTENDANCE) พร้อมระบบควบคุมประตู
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 1,500 นิ้ว
บันทึกได้: 50,000 รายการ
เชื่อมต่อ: serial/ SD card
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 1,500 นิ้ว
บันทึกได้: 100,000 รายการ
เชื่อมต่อ: serial/ LAN

ประเภท: ลายนิ้วมือ
             /การ์ด RFID (opt)
ความจุ: 2,800 นิ้ว
บันทึกได้: 120,000 รายการ
เชื่อมต่อ: serial/UTP/USB
ประเภท: ลายนิ้วมือ/ใบหน้า
ความจุ: 5,000 นิ้ว
           / 700 ใบหน้า
บันทึกได้: 100,000 รายการ
หน้าจอ: 4.3" จอสัมผัส
เชื่อมต่อ: serial/LAN/USB
BRAVO1
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 1,500 นิ้ว
บันทึกได้: 50,000 รายการ
เชื่อมต่อ: serial/ LAN

ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 1,000 นิ้ว
บันทึกได้: 100,000 รายการ
หน้าจอ: 2.8"
เชื่อมต่อ: LAN/USB
CMI816
CMI880
ประเภท: ลายนิ้วมือ
ความจุ: 5,000 นิ้ว
บันทึกได้: 100,000 รายการ
หน้าจอ: 3.5" จอสัมผัส
เชื่อมต่อ: LAN/USB
F10
(มีระบบแสกนนิ้ว)
SHS-5230
(มีระบบแสกนนิ้ว)