กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
M7C2
M5C1
CVF301
ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232

ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232

ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232

การเชื่อมต่อ: ไร้สาย 2.4Ghz
ระยะทาง: 300 เมตร
สนทนา: ได้ทั้ง 2 ทาง
ปลดล๊อกประตูจาก monitor


CM701C