กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232

CMG250
ความจุผู้ใช้: 45,000 ใบ
บันทึกได้: 70,000 รายการ
ระยะแสกน: 5-12 cm
การเชื่อมต่อ: WG

ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232,
                     RS-485,
                     WG

ST625EM
CMX300D
C100
HV1200
ความจุผู้ใช้: 8,000 ใบ
บันทึกได้: 25,000 รายการ
ระยะแสกน: 5-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-485/ WG
ระบบปุ่มสัมผัสป้องกันน้ำ
ความจุผู้ใช้: 2,000 ใบ
ระยะแสกน: 5-12 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232

ความจุผู้ใช้: 10,000 ใบ
บันทึกได้: 30,000 รายการ
ระยะแสกน: 10-15 cm
การเชื่อมต่อ: RS-232/485/
                      LAN/ WG
CMX301MD
SHS-1210
SHS-1320
SHS-2320
  (SHARK)
SHS-1520
F10
SHS-5110
SHS-2420
SHS-5230
SHS-6020
F100
ล็อคเสริม
ล็อคหลัก
(มีระบบแสกนนิ้ว)
(มีระบบแสกนนิ้ว)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)
(call)