กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
GT4
GT8
GT9
ตัวเครื่องกันกระแทก
หน่วยความจำ 4 MB
บันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
ระยะการแสกน < 10 ซม.
วางจุดตรวจได้ ถึง 99 จุด
การเชื่อมต่อ USB
ตัวเครื่องกันกระแทก
หน่วยความจำ 4 MB
บันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
ระยะการแสกน < 5 ซม.
วางจุดตรวจได้ ถึง 99 จุด
การเชื่อมต่อ USB
ตัวเครื่องกันกระแทก
หน่วยความจำ 256 KB
บันทึกได้ 7,200 ข้อมูล
ระยะการแสกน < 10 ซม.
วางจุดตรวจได้ ถึง 99 จุด
การเชื่อมต่อ USB