กล้องวงจรปิด ชุดกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึก
กล้องจิ๋ว กล้องซ่อน กล้อง spy
กันขโมย สัญญาณกันขโมย
เครื่องอ่านบัตร เครื่องแสกนบัตร เครื่องทาบบัตร
เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องติดตามรถ GPS ติดตามรถ
join us at facebook
02-6420640-1
เครื่องส่ง-รับสัญญาณกล้องไร้สาย
เครื่องรับ-ส่งไร้สาย
ส่งแบบดิจิตอล
สัญญาณภาพ/เสียง
คลื่น 2.4 GHz
กำลังส่ง 2 วัตต์
ระยะทาง 300 เมตร
เครื่องรับ-ส่งไร้สาย
ส่งแบบดิจิตอล
สัญญาณภาพ/เสียง
คลื่น 2.4 GHz
กำลังส่ง 1.2 วัตต์
ระยะทาง 230 เมตร
เครื่องรับ-ส่งไร้สาย
ส่งแบบดิจิตอล
สัญญาณภาพ/เสียง
คลื่น 2.4 GHz
กำลังส่ง 2.5 วัตต์
ระยะทาง 400 เมตร
เครื่องรับ-ส่งไร้สาย
ส่งแบบดิจิตอล
สัญญาณภาพ/เสียง
คลื่น 2.4 GHz
กำลังส่ง 3.5 วัตต์
ระยะทาง 500 เมตร